Fra problem til ny mulighet
Miljøvennlig rehabilitering av veier

Norge er et land med mange gamle veier og stort etterslep på vedlikehold. Vi rehabiliterer veier raskt, effektivt og med et positivt klimaavtrykk.

Vår vei til et positivt miljøregnskap
img_1

MILJØVENNLIG

Gjenbruk av masse på stedet, eliminetere transport, håndtering og behandling av gammel masse.

arrow
img_2

HURTIGHET

Rask og kostnadseffektiv utførelse kutter kostnader i forhold til ordinære metoder

arrow
img_3

ØKT BÆREEVNE

Med miljøvennlige Lignin som bindemiddel garanteres en god og sterk bæresåle.

arrow
img_3

LENGRE LEVETID

Gamle veier får nytt liv, en forlenget levetid, og tryggheten tilbake.

arrow

LES MER OM VÅR METODE

LES MER HER

Det grønne skiftet

Eksisterende masser gjenbrukes med innovativ miljøteknologi som knuser, blander og binder massene på stedet. Underlaget blir en stabil og avrettet pute, klar for ny asfalt. Gamle veier får økt bæreevne og forlenget levetid.

Normalt kjøres gammel asfalt på deponi, for deretter å knuses, kjøres til asfaltverk for resirkulering, for så å transporteres ut for å bli lagt som ny asfalt. Vår løsning er å resirkulere gammel vei på stedet. Dette fører til betydelig mindre transport virksomhet. Vi benytter både tradisjonelle bindemidler og lignin, som er et miljøvennlig alternativ. Lignin utvinnes fra trevirke, og er et biprodukt fra papirproduksjon som er med på å binde CO2 i veien.

Miljø / Lavere CO2 avtrykk

Kutt CO2 avtrykket med opptil 80%

Vi opererer med en sammensatt miljøstrategi som kutter CO2 avtrykket i alle ledd. Ved å gjenbruke massen på stedet kutter vi behovet for til- og frakjøring av masse og dermed CO2 utslippet fra flere maskiner og lastebiler. Ved å bruke et bindemiddel som er basert på naturens eget, lignin, tilføres ikke dekket unødvedige kjemikalier. Lignin utvinnes fra grantrær og er det samme stoffet som holder trefibrene i treet sammen. Sammenlignet med 'ordinære' metoder for veirehabilitering, kutter vi totalsummen av CO2 avtrykket med opptil 80%..

img_5
Trygghet / Vedlikehold

Gode veier gir tryggere kjøreforhold

Gode veier skaper tryggere kjøreforhold som igjen hindrer ulykker og gir gladere sjåfører. De 'usynlige' fordelene ved en god og vedlikeholdt vei er det ikke lett å måle i kroner og øre, men de er der. Å sørge for gode kjøreforhold vedlikeholdt på en miljøvennelig måte er en av de største langtidsinvesteringene man kan gjøre for omgivelsene og fremtiden.

img_6

KONTAKT OSS

Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med oss via dette skjemaet.
Vi ser frem til din melding!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.