Vår metode

Vi har løsninger der konkurrentene har problemer. Ved selv å stå for erfaringsbassert utvikling, kan vi med våre selvutviklede verktøy utføre bunnsolide rehabiliteringer i de fleste miljøer.

Egenutviklet verktøy

Vår løsning for å oppnå optimalt resultat ble å selv utvikle knusefresen som benyttes til hoveddelen av arbeidet. Knusefresen er konstruert slik at en får en homogenisert masse i de øverste 25 cm. Knusefrestrommel knuser ned masser til kornkurve på 0-20 / 0- 40 / 0- 60.

VI MENER DET ER SLIK DET SKAL GJØRES

01

Gjenbruk av masse

Veien masse gjenvinnes på stedet. Asfalten kan freses og knuses sammen med underlaget i en operasjon. Dette elliminerer unødvendig transport og håndtering av gammel masse. Vi ser på dette som et et viktig ledd i vår miljøpolitikk.

02

Raskere utførelse

Vår metode er rask og kostnadseffektiv. Vi regner et sted mellom 2-6 uker for normalherdetid av prosessen før asfaltering. Dette kutter total prosjekttid med opptil 75%. Behandling før asfaltering kan også overvintre som åpen grusvei.

03

Øker veiens bæreevne

Vi bruker Lignin som bindemiddel. Lignin er biobasert og gir en god og sterk bæresåle. Bindemiddelet mikses direkte inn med innblandingsfresen før kompaktering. Vi GPS-dokumenterer all kompaktering med dyptgående analyse av underlaget som et resultat av dypstabiliseringen.

04

Gi dekket lengere levetid

Gamle veier får nytt liv, en forlenget levetid og tryggheten tilbake. Et solid og godt underlag gir også gladere sjåfører.

KONTAKT OSS

Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med oss via dette skjemaet.
Vi ser frem til din melding!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.